9. DEIALDIA- EUSKAL HERRIKO DANTZA LANEN KATALOGOA

2021 DEIALDIA

 

Bi dira Dantza Lanen Katalogoaren tresna sortzeko helburu nagusiak: bisibilitatea, katalogoarekin nazioarteko kontestu desberdinetan egiten diren aurkezpen eta bisiten bidez,  eta Euskal Herrian sortzen diren dantza lanen banaketa ahalbidetuko duten harremanak ahalbidetzea, proiektu eta elkarlan eredu aberasgarriak sortzeko eremu bat sortuz.
Bederatzi urte pasa dira katalogoa martxan jarri zenetik eta orainarte egindakoaren hausnarketa egin nahi dugu hurrengo urteetako plana definitzeko. Testuingurua aldatzen den heinean tresna berak ere beharrizan berriak aztertzeko alegia.

Beraz, aurten hausnarketa hau egiten dugun bitartean helburu berekin jarraituko dugu, hauek dira katalogoan sartzeko garatu diren betebeharrak:

+ BETEBEHARRAK ETA BIDALI BEHARREKO DOKUMNETAZIOA +

INFORMAZIO GUZTIA 2021EKO URTARRILAREN 24 IGANDEA BAINO LEHEN BIDALI